PROJEKTY UNIJNE

 

PROJEKT:
WDROŻENIE NOWEGO MODELU BIZNESOWEGO W CELU
INTERNACJONALIZACJI FIRMY AGNES

Przedmiotem projektu jest wdrożenie przez AGNES nowego modelu biznesowego mającego
na celu generowanie przychodów w oparciu o zwiększenie poziomu internacjonalizacjiprzedsiębiorstwa.
Nowy model biznesowy będzie wdrażany zgodnie z opracowaną w styczniu 2018 roku
strategią umiędzynarodowienia firmy, zawierającą plan działań, które firma AGNES musi
podjąć aby uzyskać przewagę konkurencyjną na wybranych rynkach docelowych. Rynkami
tymi są: Holandia, Szwecja, Norwegia, Wielka Brytania.
Plan wejścia na nowe rynki składa się z następujących zadań:
Zadanie 1 Udział w targach Modefabriek Amsterdam, Holandia – edycja 8-9 lipca 2018
Zadanie 2 Udział w targach CIFF Kopenhaga, Dania - edycja styczeń/luty 2019
Zadanie 3 Udział w targach Moda UK Birmingham, Wielka Brytania – edycja luty 2019
Zadanie 4 Dobór partnerów na rynkach docelowych
Zadanie 5 Projekt i druk materiałów promujących ofertę


 agnes_dofinansowanie.jpg

 

 


 

 

 

 zapytanie_ofertowe_nr_1.pdf zapytanie_ofertowe_nr_1.pdf

Opis projektu:

Tytuł projektu: OPRACOWANIE NOWEGO MODELU BIZNESOWEGO W CELU INTERNACJONALIZACJI FIRMY AGNES

Wartość projektu: 83.640,00 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 34.000,00 PLN

Przedmiotem projektu jest zakup przez Agnes usługi doradczej w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego mającego na celu zwiększenie poziomu internacjonalizacji przedsiębiorstwa.

Produktem realizacji projektu będzie strategia umiędzynarodowienia Spółki, zawierającą plan działań, które Agnes musi podjąć aby uzyskać przewagę konkurencyjną na wybranych rynkach docelowych.

Realizacja projektu składa się z jednego zadania pn. Opracowanie nowego modelu biznesowego mającego na celu zwiększenie poziomu internacjonalizacji przedsiębiorstwa – usługa doradcza

Zadaniu odpowiada wskaźnik: Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) - 49 640,00 PLN

Efekty realizacji projektu będą mierzone poprzez następujące wskaźniki:

Liczba opracowanych nowych modeli biznesowych w zakresie internacjonalizacji – 1 szt.
Liczba zrealizowanych działań w ramach opracowanego modelu biznesowego - 8 szt.

dofinansowanie.jpg