PROJEKTY UNIJNE

 zapytanie_ofertowe_nr_1.pdf zapytanie_ofertowe_nr_1.pdf

Opis projektu:

Tytuł projektu: OPRACOWANIE NOWEGO MODELU BIZNESOWEGO W CELU INTERNACJONALIZACJI FIRMY AGNES

Wartość projektu: 83.640,00 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 34.000,00 PLN

Przedmiotem projektu jest zakup przez Agnes usługi doradczej w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego mającego na celu zwiększenie poziomu internacjonalizacji przedsiębiorstwa.

Produktem realizacji projektu będzie strategia umiędzynarodowienia Spółki, zawierającą plan działań, które Agnes musi podjąć aby uzyskać przewagę konkurencyjną na wybranych rynkach docelowych.

Realizacja projektu składa się z jednego zadania pn. Opracowanie nowego modelu biznesowego mającego na celu zwiększenie poziomu internacjonalizacji przedsiębiorstwa – usługa doradcza

Zadaniu odpowiada wskaźnik: Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) - 49 640,00 PLN

Efekty realizacji projektu będą mierzone poprzez następujące wskaźniki:

Liczba opracowanych nowych modeli biznesowych w zakresie internacjonalizacji – 1 szt.
Liczba zrealizowanych działań w ramach opracowanego modelu biznesowego - 8 szt.

dofinansowanie.jpg